Kontakt
4Robotics s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava

email: info@4robotics.sk
tel.č.: +421 903 294 100
IČO: 50 977 083
DIČ: 2120543755
IČ DPH: SK2120543755

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: sro, vložka číslo: 40317/T
Bankove spojenie: Tatrabanka
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4304 1288
SWIFT: TATR SK BX

Kontaktujte nás

4Robotics s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava

email : info@4robotics.sk
tel.č. :  +421 903 294 100

Fakturačné údaje

IČO: 50977083
DIČ: 2120543755
IČ DPH: SK2120543755

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: sro, vložka číslo: 40317/T